EN / TR
Menü
 

2020’de abone sayısı 16.3 milyon, tüketim 15.8 milyar m3

haber
02 Eki

TOBB Doğalgaz Sektörü Meclisi toplantısında bir sunum yapan ve doğalgaz dağıtım sektörü ile ilgili önemli bilgiler veren GAZBİR Dernek Müdürü Cem Önal, bugün itibarıyla 11.3 milyon olan abone sayısının 2020 yılında 16.3 milyara yükselmesini beklediklerini söyledi.

(Enerji IQ – 25.12.2015) TOBB Doğalgaz Sektörü Meclisi, 24 Aralık 2015 Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirdiği toplantısında, serbest piyasa, arz güvenliği ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin doğalgaz değer zincirindeki yerini ele aldı.

GAZBİR Dernek Müdürü Cem Önal, toplantıda gerçekleştirdiği sunumda, toplam abone sayısı 11.3 milyona yaklaşan doğalgaz dağıtım sektörü ile ilgili önemli bilgiler verdi.

2015 yılı itibarıyla 69 dağıtım şirketinin faaliyetiyle 76 şehirde doğalgazın kullanılır hale geldiğini belirten Cem Önal, 2015 yılı itibariyle toplam yatırım tutarının 11.4 milyar USD seviyesine geldiğini söyledi.

2016 Ocak ayı pik tüketiminin 235 milyon m3/gün’ün üzerine çıkabileceğine dikkat çeken Cem Önal, her yıl dağıtım şirketi müşterilerinden dolayı pik tüketime yaklaşık 10 milyon m3/gün ilave yük geliyor.

2020’de abone sayısı 16.3 milyon, tüketim 15.8 milyar m3

Doğalgaz dağıtım sektöründe hizmet alan abone sayısının 2006 yılındaki 6.1 milyon seviyesinden 11 milyon seviyesine ulaşarak, bu eşiği aştığını kaydeden Önal, her yıl 1 milyon yeni abonenin doğalgaz kullanmaya başladığını söyledi. Önal, GAZBİR olarak yaptıkları çalışmalar sonunda 2020 yılında toplam abone sayısının 16.3 milyona ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Önal, 2016 – Eylül 2015 arasındaki abone sayısındaki artış oranının %80 olarak gerçekleştiğini de ifade etti.

2015 yılı sonu itibarıyla 11.3 milyon abonenin yaklaşık 11.7 milyar m3 doğalgaz tükettiğini belirten Cem Önal, GAZBİR’in 2030 yılına kadarki projeksiyonu ile ilgili şu bilgileri verdi:

“2020 yılında, 16.3 milyon abonenin 15.8 milyar m3 doğalgaz tüketmesini bekliyoruz. 2025 yılında abone sayısının 20.2 milyon olmasını, yıllık toplam tüketimlerinin ise 19.4 milyar m3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. 2030 yılına geldiğimizde ise abone sayısı 22.2 milyon adet, toplam tüketim ise 21.3 milyar m3 olarak öngörülüyor.” (Şekil-5)

Doğalgaz kullanan nüfus 33.4 milyon

Ülke nüfusunun doğalgaza erişim oranıyla ilgili de bilgiler veren GAZBİR Dernek Müdürü Cem Önal; “Türkiye nüfusunun %77’si şehirlerde yaşıyor. Doğalgaz dağıtım şirketlerinin şehirlerde yaşayan nüfusun %62’sine ulaştığı düşünüldüğünde, Türkiye’de doğalgaz kullanan nüfus 33.4 milyon olarak hesaplanıyor. Bu rakam, TÜİK verilerinde 3.8 olarak yer alan ortalama hane halkı büyüklüğü ile de örtüşmektedir” dedi.

38.8 milyar m3 doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından abone ve serbest tüketicilere satıldı veya taşındı

Türkiye’de 2014 yılı sonu itibariyle toplam doğalgaz tüketim miktarının 48.8 milyar m3 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Cem Önal, bu tüketim miktarının 38.8 milyar m3’lük bölümünün doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından abone ve serbest tüketicilere satılmış veya taşınmış olduğunu söyledi. (Şekil-7)

2006 yılında bu rakamın 12.4 milyar m3 seviyesinde olduğunu belirten Önal, son 8 yıl içerisinde doğalgaz dağıtım sektörünün ticaret hacminin 3 kat arttığını vurguladı. (Şekil-8)

İstanbul’da ortalama tüketim 14 mcm, Ankara’da 5.6 mcm

Sunumunda, abone tüketimleri ve sıcaklık arasındaki korelasyona da değinen Cem Önal, İstanbul’daki konut başına düşen birim tüketim miktarının aynı sıcaklık değerine göre Ankara’daki konut başına düşen tüketimden daha yüksek olduğunu söyledi.  GAZBİR Dernek Müdürü Önal, hava sıcaklığı -2 C olduğunda Ankara’daki konut başına tüketimin 10 m3, İstanbul’da ise 10.6 m3 civarında olduğunu belirtti.

Önal, İstanbul’un 2015 yılı günlük ortalama tüketim miktarının 14 milyon sm3’ken, pik günde 48 milyon sm3’e kadar çıktığını söyledi. Ankara da ise günlük ortalama tüketim miktarının 5.6 milyon sm3 ve pik gündeki tüketimin ise 17.5 milyon sm3 olduğunu söyledi.