EN / TR
Menü
 

IPA 2013 Enerji Sektör Programı Faz-2 projesinin ihalesi sonuçlandı

haber
02 Eki

IPA 2013 Enerji Sektör Programı Faz-2 projesi kapsamında gerçekleştirilen ihaleyi, Yunanistan merkezli bir ortak girişim kazandı. Proje kapsamında model yazılımı oluşturulacak ve oluşturulan model ile de önümüzdeki dönem enerji sektörüne ilişkin tahminler daha isabetli bir şekilde gerçekleştirilecek.

(Enerji IQ – 21.11.2018) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2013 Enerji Sektör Programı Faz-2 projesi kapsamında gerçekleştirilen ihaleyi, Exergia Energy and Environment Consultants S.A. E3 Modelling P.C., AF Mercados Energy Markets International S.A. ve AF Mercados EMI ortak girişimi kazandı. Söz konusu ortak girişimin merkezi Yunanistan’da yer alıyor.

15 ay süreli kontratın kapsamı aşağıdaki şekilde:

  • 1- Proje kapsamında danışman şirket ile birlikte bir model yazılımı oluşturulacak, oluşturulan model ile önümüzdeki dönem enerji sektörüne ilişkin tahminler daha isabetli bir şekilde gerçekleştirilecek.
  • 2- Modelin tasarlanmasının ardından Bakanlığın personelinin modeli etkin ve verimli kullanabilmesini teminen eğitimler verilecek.
  • 3- Yurtdışında halihazırda kullanılmakta olan modellerin ve çalışma prensiplerinin yerinde görülmesi amacıyla saha ziyaretleri düzenlenecek.

AB’nin Kırsal Kalkınmayı da içeren aday ülkelere yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA I’in 2013’te tamamlanmasının ardından 2014-2020 yıllarını kapsayan IPA II programı başlatılmıştı. Programın başlıca beş politika alanı bulunuyor. Bunlar, AB üyeliğine geçiş süreci ve politika geliştirme, bölgesel kalkınma, istihdam, sosyal politika ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, tarım ve kırsal kalkınma ile bölgesel ve sınır ötesi işbirliği.

IPA kapsamında 2007-2013 yılları itibarıyla ülkelere tahsis edilen fon yaklaşık 9.9 milyar EUR tutarındaydı. Bu tutarın yaklaşık yarısını oluşturan 4.8 milyar EUR, nüfus ve yüzölçümü büyüklüğü dikkate alınarak Türkiye için ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 12 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan IPA II 2017 yılı Türkiye için yıllık eylem programına ait finansman anlaşmasının onaylanmasına karar verildi.Karar, 20 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de duyuruldu. Anlaşmaya göre programın toplam tahmini maliyeti 313,085,421 EUR ve bu programa azami Avrupa Birliği’nin katkısı 123.1 milyon EUR olarak belirlendi.