EN / TR
Menü
 

Kritik kanun değişikliği TBMM’de komisyonda

haber
02 Eki
Rüzgar santrallerinin YEKDEM’den yararlanmamak şartıyla kapasite artışlarına izin veren maddeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Enerji Komisyonu’na sunuldu.

(Enerji IQ – 12.12.2018) EPDK’nın düzenlediği elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasaları ile birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin önemli değişiklikler öngören kanun teklifi TBMM Enerji komisyonuna geldi. AK Partili 7 milletvekilin imzası ile hazırlanan ve 51 maddeden oluşan kanun teklifinin, bütçe görüşmelerinden sonra TBMM Genel Kurulunda gündeme alınması bekleniyor. Kanun teklifinde en dikkat çeken madde, yenilenebilir enerji santrallerindeki kapasite artışlarına, YEKDEM’den  yararlanmama şartıyla izin verilmesinin önünün açılması oldu. Özellikle rüzgar santrallerindeki kapasite artışlarına izin verecek düzenleme yasalaşırsa, EPDK kapasite artışları için bir yönetmelik çıkartacak. Kapasite artışları ve yenileme yatırımları için inşa süreci de kolaylaştırılıyor.
Kanun teklifinde dikkat çeken bir diğer madde ise yine rüzgar yatırımlarının önünde engel teşkil eden “orman izinleri” ile ilgili değerlendirme süresinin 60 gün ile sınırlandırılması ve arazi izin bedelinin %50 indirimli uygulanması oldu.

Kanun tasarısında dikkat çeken diğer maddeler:
  • Teklifin 46’ıncı maddesi ile 702 sayılı KHK’da değişiklik yapılarak, nükleer faaliyetlere ilişkin cezalar ve suçlar tanımlandı.
  • Tamamı yenilenebilir olmak şartıyla birden fazla kaynak kullanarak elektrik üreten tesislerin YEKDEM’den
    faydalanabilmelerine ilişkin usul ve esaslar, EPDK tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenecek.
  • EÜAŞ, özel sektöre işletme hakkı devredilen veya özel sektörün sahibi olup işlettiği sahalardan kömür alımı yapabilecek.
  • Akaryakıt piyasasına giriş için bayi sayısıve depolama kapasitesi gibi sayısal büyüklükler şart koşulabilecek. Bu kapsamda, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 3’üncü maddesinden “Bayi sayısı, depolama kapasitesi (işletme stok kapasitesi hariç) konularında sayısal büyüklüklerle sınırlama yapılmaz” ibaresi çıkartıldı.
  • Ayrıca, EPDK’ya petrol piyasası lisanssahiplerinden teminat mektubu talep etme hakkı verildi. Petrol Kanunu’nun“Fiyat Oluşumu” başlıklı 10’uncu maddesinde yapılan değişikle de daha önce fiyatlara “yarısı” yansıtılan giderlerin“tamamının” yansıtılması sağlanıyor.
  • LPG ve petrol piyasasındaki lisans sahiplerine, düzeltme imkanı olan usulsüzlükler için cezadan önce “ihtar” verilmesi sağlanıyor.
  • Kanun teklifinin 29’uncu maddesi ile EPDK’da Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kurulması öngörülüyor.