EN / TR
Menü
 

RK’ya 2018’de bildirilen M&A işlem bedeli %35 artışla 30.1 milyar TL oldu

haber
02 Eki

Rekabet Kurumu, 2018’de bildirilen toplam satın alma ve birleşme işlem (M&A) bedelinin, 2017’yegöre %35 artışla 30.1 milyar TL olduğunu açıkladı.

(Enerji IQ – 9.1.2019) Rekabet Kurumu, 2018’de bildirilen ve Türkiye işlemlerinden oluşan toplam satın alma ve birleşme işlem (M&A)bedelinin 2017’ye göre %35 artışla 30.1 milyarTL olduğunu açıkladı.

Rekabet Kurumu’nun Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu 2018’e göre, 30.1 milyar TL toplam tutarın içinde, tüm tarafları Türkiye kökenli şirketler arasındaki M&A’lerin değeri ise 10.6 milyar TL olurken, işlem taraflarından en

az biri Türkiye ve yabancı şirketlerden oluşan M&A işlemlerinin değeri de 19 milyar TL olarak gerçekleşti.

Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, Rekabet Kurumu’na bildirilen birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerinden geçen yıl içerisinde incelenerek karara bağlananlara ilişkin veriler çerçevesinde hazırlandı.

Buna göre 2018 yılında toplam 223 birleşme ve devralma işlemi incelenirken, bu rakam 2017’de gerçekleşen 184 birleşme ve devralma işlemine göre %21 artışa denk geliyor.

Bu işlemlerin 85 adedi Türkiye işlemleri toplamını oluştururken işlem değeri ise 2017’ye göre yüzde 35 artışla 30.1 milyar TL oldu.

Türkiye işlemlerinde yer alan ve tüm tarafları Türk olan 38 M&A işleminin toplam değeri ise yaklaşık yüzde 101 artışla 10.6 milyar TL’ye ulaştı.

Toplam işlemlerden 13’ü de özelleştirme işlemi olarak yer aldı.

Yabancı yatırımcılar 2018’de 36 ayrı işlemde Türk şirketlerine yatırım yaparken, 2018 yılında Türkiye kökenli hedef şirketler için yapılan gruplamada ilk sırada 4 işlemle İtalya kökenli yatırımcılar yer aldı.

İkinci sırada üçer işlemle Almanya, Hollanda, İsviçre ve Lüksemburg kökenli yatırımcılar yer aldı.

Türkiye İşlemlerinde 2018 yılında özelleştirmeler hariç olmak üzere sayı bakımından en çok işlem, “elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı” alanında gerçekleşirken, Türkiye İşlemleri arasında 2018 yılında en yüksek işlem değeri, “taşımacılık için destekleyici faaliyetler” alanında bildirildi.